W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca zwróci Kupującemu uzasadnione koszty przesłania produktu do reklamacji. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 • Zwracany produkt, zakupiony uprzednio u Sprzedawcy, powinien być:
  1. nieużywany
  2. czysty i pozbawiony zapachu
  3. kompletny
  4. zapakowany w usztywniony karton zabezpieczający produkt i jego opakowanie
 • Do zwracanego produktu należy dołączyć:
  1. oryginał paragonu bądź faktury (dowód zakupu u Sprzedawcy)
  2. wypełniony formularz reklamacyjny
 • Copyright © 2022. Skravki.pl